Vuoden Reumahoitaja

7.3.2019

Vuoden reumahoitajaksi on valittu Ritva Kurunmäki, joka työskentelee Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä. Reumahoitotyötä Ritva on tehnyt vuodesta 1992 lähtien; aluksi reumavuodeosastolla sairaanhoitajana työskennellen ja myöhemmin reumasairauksien poliklinikalla muun muassa vastuuhoitajan tehtävissä. Tällä hetkellä Ritva työskentelee hoitokeskuksessa sekä reumapotilaiden että useiden muiden eri erikoisalojen potilaita hoitaen. Ritvan työssä korostuu erityisesti potilaan kohtaaminen, monipuoliset ja omahoitoon motivoivat ohjausmenetelmät sekä potilaan inhimillinen tukeminen kroonisen sairauden kohdatessa. Työntekijänä Ritva on laaja-alaisen näkökulman omaava moniosaaja, jonka työskentely on joustavaa ja pyyteetöntä. Yhteistyö moniammatillisen tiimin jäsenenä on mutkatonta ja luontevaa. Ritva jakaa tietoa ja osaamistaan sekä työyksikön sisällä, että laajemmin yhteistyöyksiköissä. Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri toteuttivat vuosina 2016–2018 alueen ensimmäisen reumahoitajakoulutuksen. Ritva Kurunmäki oli yhdessä reumapoliklinikan osastonylilääkäri Tuulikki Sokka-Islerin kanssa suunnittelemassa koulutuskokonaisuutta JAMK:n kanssa yhteistyössä. Lisäksi Ritva toimi koulutuksessa kouluttajana. Sairaanhoitajana Ritva omaa jatkuvan kehittämisen ja asioiden eteenpäin viemisen työtavan. Osaamistaan Ritva on pitänyt yllä osallistumalla aktiivisesti monipuolisiin koulutuksiin. Työn kehittäminen on hänelle luonnollinen osa sairaanhoitajan laajaa tehtäväkenttää ja työn kehittämisessä hän pitää aina päämääränä potilaan parhaaksi tekemistä. Reumahoitajayhdistys onnittelee Ritvaa lämpimästi.