Biosimilaarien käyttöön otto Suomessa, Fimean julkaisu.

16.9.2019

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on hiljattain julkaissut kaksi biologisiin lääkkeisiin liittyvää tutkimusta/selvitystä:

 

Biosimilaarien käyttöönotto Suomessa-tutkimuksen mukaan lääkärit suhtautuvat biosimilaarien käyttöönottoon pääosin positiivisesti, mutta biosimilaarien määrääminen ei vielä ole yhtä yleistä, kun positiivisen suhtautumisen perusteella voisi olettaa. Tutkimuksen mukaan sairaanhoitajien näkemyksillä on tärkeä merkitys lääkäreiden lääkkeenmääräämispäätöksiin biologisten lääkkeiden valinnassa. Julkaisu löytyy täältä ja julkaisua käsittelevä verkkouutinen täältä.

 

Biologisten lääkkeiden lääkevaihto apteekeissa -selvityksen mukaan biologisten lääkkeiden lääkevaihto apteekeissa olisi mahdollista huolellisesti suunniteltuna ja asteittain toteutettuna. Sairaanhoitajat, muiden terveydenhuollon ammattilaisten ja potilasjärjestöjen edustajien mukana, toivat selvityksessä esille näkökulmiaan aiheesta. Julkaisu löytyy täältä ja julkaisua käsittelevä verkkouutinen täältä.