Päivitetyt EULAR suositukset.

16.9.2019

REUMAHOITAJAN TEHTÄVÄT

Päivitetyt reumahoitajan tehtäviä koskevat EULAR -suositukset on julkaistu. Suomenkielinen yhteenveto: http://www.reumahoitaja.fi/eular-suositukset/sairaanhoitajan-tehtavia-koskevat-eular-suositukset-2019/
Alkuperäinen artikkeli
Bech B, Primdahl J, van Tubergen A, et al. 2018. Update of the EULAR recommendations for the role of the nurse in the management of chronic inflammatory arthritis. Annals of the Rheumatic Diseases Published Online First: 12 July 2019. doi:10.1136/annrheumdis-2019-215458. Saatavilla: https://ard.bmj.com/content/early/2019/07/12/annrheumdis-2019-215458

YDINOSAAMINEN

Reumaa sairastavien parissa työskentelevän hoitohenkilökunnan ydinosaamisen EULAR- suositukset on julkaistu. Suomenkielinen yhteenveto löytyy tästä: http://www.reumahoitaja.fi/eular-suositukset/hoitohenkilokunnan-yleiset-ydinosaamisalueet-reumasairauksien-hoidossa/
Alkuperäinen artikkeli:
Edelaar L, Nikiphorou E, Fragoulis GE, et al. 2019. EULAR recommendations for the generic core competences of health professionals in rheumatology. Ann Rheum Dis Epub ahead of print: [24.8.2019]. doi:10.1136/ annrheumdis-2019-215803.    Saatavilla: https://ard.bmj.com/content/annrheumdis/early/2019/08/08/annrheumdis-2019-215803.full.pdf

HOITOHENKILÖKUNNAN TUTKIMUSTIEDON KÄyTÖN OSAAMISTA TULEE LISÄTÄ

Sairaanhoitajat (2019) on julkaissut tiivistelmän Heikkilä ym. (2019) artikkelista, jonka mukaan yliopistosairaaloiden hoitotyöntekijät suhtautuvat myönteisesti tutkimustiedon käyttöön mutta arvioivat tutkimustiedon käytön taitonsa keskinkertaiseksi. Tietotestin mukaan tutkimustiedon käytön tiedot ovat kuitenkin heikolla tasolla (Heikkilä ym. 2019, Sairaanhoitaja 2019).
Tutkijat esittävät koulutuksen opetussisältöjen ja pedagogisten ratkaisujen kehittämistä, osaamisen kehittämistä ja johtamista sekä tutkimustiedon käytön osaamisen arviointia ja pitkittäisseurantaa.
(ks. https://sairaanhoitajat.fi/lehti/jutut/yliopistosairaaloiden-hoitotyontekijoiden-tutkimustiedon-kayton-osaaminen/ )  Lähteet Sairaanhoitajat. 2019. Yliopistosairaaloiden hoitotyöntekijöiden tutkimustiedon käytön osaaminen. TUTKIVA HOITOTYÖ 1/2019 – TIIVISTELMÄ. Saatavilla: https://sairaanhoitajat.fi/lehti/jutut/yliopistosairaaloiden-hoitotyontekijoiden-tutkimustiedon-kayton-osaaminen/
Heikkilä A, Hupli M, Katajisto J & Leino-Kilpi H. 2019. Yliopistosairaaloiden hoitotyöntekijöiden tutkimustiedon käytön osaaminen. Tutkiva Hoitotyö 17(1), 3–11.