Reumahoitajille tietopaketti biologisesta lääkehoidosta

Reumahoitajista koottu työryhmä tukenaan reumatologian asiantuntijat ovat koonneet tietopaketin reumahoitajille biologisesta lääkehoidosta. Tietopaketti on arjen työkalu; muistilista asioiden tarkistamiseksi sekä perehdytyksen ja potilasohjauksen tueksi. Tietopaketissa esitellään yksi kooste biologiseen lääkitykseen liittyvistä käytännöistä. On tärkeää huomioida, että alueellisesti ja tapauskohtaisesti toimitaan monin eri tavoin hoitavan lääkärin antamien ohjeiden mukaisesti.

Työryhmän reumahoitajat:Pirjo Murto (HUS/reumayksikkö), Heidi Mäkinen TAYS/Reumakeskus) ja Mallu Rautio (KAKS/reumapoliklinikka) Lääketieteelliset asiantuntijat: reumatologian professori Pekka Hannonen, dosentti Riitta Luosujärvi, reumatologian erikoislääkärit Ritva Peltomaa ja Tarja Tiippana-Kinnunen.

Lisätietoja: tietopaketti.reumahoitajat.fi