Kirjoitusohjeet

Suomen Reumahoitajayhdistys ry julkaisee kerran vuodessa ilmestyvää Reumahoitajat -lehteä. Lehti sisältyy jäsenmaksuun. Lehteen voi tarjota reuman hoitotyöhön tai siihen läheisesti liittyviä artikkeleita, tutkimusraportteja ja terveisiä koulutus- ym. päiviltä.  Tekstin sisältö on kirjoittajan vastuulla, eikä se edusta lehden tai yhdistyksen virallista kantaa. Artikkelin kirjoittamisesta ei makseta palkkiota.


KÄSIKIRJOITUSTEN TOIMITTAMINEN

Voit toimittaa tekstin haluamallasi ohjelmalla, esim. Word-tiedostona. Voit jaotella tekstin esim. seuraavalla rakenteella:

 • Pääotsikko (lyhyt ja napakka)
 • Kirjoittajan nimi
 • Ingressi (tiivistettynä jutun ydin)
 • Väliotsikoita tarpeen mukaan katkaisemaan pitkiä palstoja
 • Leipäteksti

Erikseen artikkelin alle:

- Kuvateksti

- Muut toiveet taitolle (esim. taulukot, nostot, lainaukset jne.)


Jos artikkelisi on tutkimusartikkeli, se noudattaa seuraa otsikointia:

 • Johdanto/ Tutkimuksen tausta
 • Tutkimuksen tarkoitus
 • Tutkimusaineisto (Aineiston keruu ja analysointi)
 • Tulokset
 • Pohdinta
 • Johtopäätökset (sisältää kuvauksen siitä, miten tuloksia voidaan käyttää reuman hoitotyön kehittämiseen = muuttavat vallitsevaa hoitokäytäntöä tai miten sitä tulisi muuttaa)
 • Lähteet

Lähteet tulee merkitä tekstin sisäisinä viitteinä seuraavasti: jos useampi kirjoittaja: (1. kirjoittajan sukunimi ym. vuosi) (Esim. Kinnunen ym. 2013). Jos kaksi kirjoittajaa, molempien nimet ja vuosi (esim. Aromaa & Koskinen 2002). Jos yksi kirjoittaja (Kinnunen 2013)


Lähdeluettelo: aakkosjärjestyksessä seuraavasti

 • Jos lähteenä on lehden artikkeli: Sukunimi, Etunimi vuosi. Artikkelin otsikko. Lehden nimi lehden numero, sivut. (jos ei kirjoittajaa, hakusanaksi artikkelin nimi)
  • Esim. Kinnunen T, Heiskanen U, Pikkarainen S 2013. Reumahoitajan arki. Työ ja Terveys 2, 2-4.
 • Jos lähteenä on kirja: Sukunimi, Etunimi vuosi. Teoksen otsikko ja mahdollinen alaotsikko. Kustantajan kotipaikka: Kustantaja/julkaisija.
  • Esim. Luukkonen, Jussi 2000. Digitaalisen median käsikirjoitusopas. Helsinki: Edita.


TEKSTIN PITUUS

Jos sivulle on tulossa kuva/kuvia: Tekstin pituus noin 400-600 sanaa/per sivu.

Jos sivulle on tulossa pelkkää tekstiä: Tekstin pituus noin 500-700 sanaa/per sivu.


KUVAT

Kuvan resoluutio (tarkkuus) 300 dpi mahdollisuuksien mukaan. Lähetä kuva/kuvat mahdollisimman isona. Kuvatekstin ja kuvaajan nimen voit ilmoittaa jutun yhteydessä tai sähköpostin viestikenttään. Toimitus voi rajata ja tehdä peruskuvankäsittelyä (kuvan tasojen, kirkkauden, kontrastin ja kylläisyyden muokkaus).


AINEISTOJEN TOIMITUS

Lähetä aineistot sähköpostilla osoitteeseen: laura.pauha(at)gmail..com

Muista liittää mukaan nimesi, ammattisi, toimipaikkasi ja yhteystietosi (s-posti).