Ajankohtaiset julkaisut

Rebecca Myllylä on pro gradu – tutkielmassaan tutkinut reumaattisten sairauksien ja suun terveyden välisiä yhteyksiä. Lisäksi hän on selvittänyt, miten reumaattisia sairauksia ja niiden hoidossa käytettäviä lääkkeitä tulee huomioida suun terveydenhuollossa. 

  • Sairaanhoitajasta reumapotilaan hoidon asiantuntijaksi 30.3.2021.docx 836 KB
    Artikkelin kirjoittaja Tinja Saarela opiskelee Metropolia Ammattikorkeakoulussa sairaanhoitajaksi. Artikkeli on kirjoitettu osana opintoja FT, THM, ESH Eila-Sisko Korhosen ohjauksessa. Saarela on aikaisemmalta koulutukseltaan terveystieteiden maisteri ja fysioterapeutti ja työskentelee Suomen Reumaliitossa.