Kannanotto: Reumahoitajat otettava mukaan hoitotyön erikoisaloihin

17.5.2022

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden neuvottelukunnan hoitotyön jaosto on valmistellut ehdotukset kliinisen hoitotyön erikoisaloista. Tässä julkaisussa, joulukuun 2021, ei ole nostettu esille reumasairauksien erikoisalaa eikä reumahoitajia. Olemme yhteistyössä Reumasairauksien koordinaatiokeskuksen, Suomen Reumaliiton ja Suomen Reumatologisen Yhdistyksen kanssa tehneet yhteisen kannanoton hoitotyön jaoksen ehdotukselle. Kannanotto on lähetty perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindénille, neuvotteleva virkamies Päivi Nygrenille ja Terveydenhuollon ammattihenkilöiden neuvottelukunnan hoitotyön jaoston jäsenille.

Yhdessä kaikki kannanoton allekirjoittaneet pidämme välttämättömänä, että reumahoitajan erikoisala lisätään valtakunnalliseen kliinisen hoitotyön erikoisalojen suunnitelmaan omana erikoisalanaan. Lisäksi reumahoitajien määrästä on annettava valtakunnallinen suositus, jotta reumapotilaiden riittävä hoidon laatu ja hoidon jatkuvuus erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon voidaan varmistaa.