Reuma ja suu

12.10.2020

Rebecca Myllylä on pro gradu – tutkielmassaan tutkinut reumaattisten sairauksien ja suun terveyden välisiä yhteyksiä. Lisäksi hän on selvittänyt, miten reumaattisia sairauksia ja niiden hoidossa käytettäviä lääkkeitä tulee huomioida suun terveydenhuollossa.