Reumarekisteri tarvitsee pysyvän rahoituksen. Kannanotto

16.10.2021

Me Reumahoitajayhdistys yhdessä Suomen Reumaliitton, Suomen Reumatologisen yhdistyksen ja 
Reumasairauksien koordinaatiokeskuksen kanssa olemme nostaneet esille, että reumarekisteri tarvitsee julkisen rahoituksen. Reumarekisterin myötä saadaan tilastotietoa hoitotuloksista ja lääkityksestä ja niiden vaikuttavuudesta sekä turvallisuudesta. Tietoa saataisiin myös siitä, kuinka kehittää hoitokäytäntöjä ja sujuvoittaa potilaan hoitopolkua. Reumarekisterin vakiinnuttaminen Suomeen on tärkeä osa terveydenhuollon kustannustehokkuuden, vaikuttavuuden, yhdenvertaisuuden ja potilasturvallisuuden lisäämistä.

Rekisteri lisäisi sairastuneiden elämänlaatua sekä työ- ja toimintakykyä. Lisäksi se helpottaisi potilaita hoitavien ammattilaisten työtä ja antaisi yhteiskunnalle työkalun, jolla seurata hoitoon sijoitetulla rahalla saatavia tuloksia.