Terveyskylä, reumatalo.

18.5.2022

Reumatalo sisältää tie​toa reumataudeista, niihin liittyvistä tutkimuksista ja toimenpiteistä.  Lisäksi palvelu tarjoaa vinkkejä reumatautien itsehoitoon. ​